home
Schilderijen
Tekeningen en drukwerk
Onderzoek

Over en contact

Kunsttechnologische bronnen in de collectie van het Rijksmuseum

Daphne Wouts en Lisa Wiersma. Online expositie van unieke en anderszins bijzondere kunstenaarshandleidingen van vóór 1800 in de collectie van de Rijksmuseum Research Library voor de Short Title Catalogue Netherlands (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag). Oktober 2017

Tove geboortekaart
Tove geboortekaart
Het Rijksmuseum bezit een omvangrijke collectie oude boeken die afkomstig zijn van verschillende afdelingen (Rijksprentenkabinet, Geschiedenis, Beeldende Kunst, en de Research Library) en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Kunstenaarshandleidingen, zoals receptuurboeken en voorbeeldboeken voor kunstenaars en liefhebbers, worden actief verzameld en vormen een belangrijk onderdeel van de collectie.

Een aanzienlijk deel van deze boeken werd in Nederland of in de Nederlandse taal gedrukt – een gegeven dat de collectie uitermate interessant maakt voor de Short Title Catalogue Netherlands (STCN). In 2015 werd daarom begonnen met het beschrijven van de 5148 Nederlandse titels van vóór 1800 uit de collectie van het Rijksmuseum in deze retrospectieve nationale bibliografie van Nederland. 822 titels, edities of titeluitgaven werden daarbij niet eerder aangetroffen bij een andere deelnemende instelling. De aanzienlijke hoeveelheid ‘unica’ en het specifieke karakter van de titels gaven de aanleiding voor deze webexpositie die bovendien de afronding van de STCN-werkzaamheden in het Rijksmuseum viert.

Er is gekozen voor een eenheid van acht titels uit de collectie historische kunstenaarshandleidingen die het afgelopen jaar voor het eerst werden opgenomen in het STCN-bestand. Uiteenlopende aspecten van de vroegmoderne kunstliteratuur worden voor het voetlicht gebracht: van de herkomst van de moffellak en de ateliergeheimen van J.F. Lindenbergh tot het doen en laten van Hollandse knipkunstenaars.

Bekijk de webexpo